Smart Trash

Sistemi i kontrollit me sensore të koshave të plehrave në qytet është një teknologji e re që ndihmon në menaxhimin dhe mbledhjen e plehrave në mënyrë më efikase dhe të përshtatshme. Këto koshi janë të pajisura me sensorë që mund të ndihmojnë në identifikimin e nivelit të mbushjes së tyre. Kur koshi mbushet në një nivel të caktuar, sistem automatikisht dërgon njoftimin për ta boshatisur atë.
Ky sistem ka shumë përfitime, duke përfshirë reduktimin e kostos së shërbimit të mbledhjes së plehrave, si dhe rritjen e efikasitetit në menaxhimin e mbeturinave. Në të njëjtën kohë, ky sistem ndihmon në zvogëlimin e ndotjes së mjedisit dhe mund të ndikojë në përmirësimin e cilësisë së ajrit dhe kushteve të jetesës në qytet. Me ndihmën e teknologjisë së kontrollit me sensorë të koshave të plehrave, mund të bëhet një plan i mirë i menaxhimit të mbeturinave dhe të promovohet një qytet më i pastër dhe më i shëndetshëm.

© TITIRANA . All Rights Reserved