Point of Charge

Një sistem me hartë dixhitale për vende karikimi për makinat elektrike dhe skuterët elektrikë është një aplikacion që lejon përdoruesit të gjejnë vende të disponueshme për të karikuar makinat dhe skuterët e tyre elektrikë. Kjo hartë dixhitale mund të përfshijë vende të karikimit publikë të cilat mund të jenë në rrugë, në parkingu publik, në qendra tregtare, në stacione të benzinkërisë, dhe në vendet e tjera publike. Në këtë mënyrë, përdoruesit mund të planifikojnë rrugën e tyre duke përfshirë vende të karikimit të disponueshme dhe të sigurojnë që makinat dhe skuterët e tyre janë gjithmonë të karikuar në mënyrë efektive. Kjo mund të ndihmojë në uljen e emetimeve të gazrave të efektit shtëjues dhe në promovimin e transportit të pastër në qytet.

© TITIRANA . All Rights Reserved