Karta e Studentit

Në një Tiranë inteligjente, karta e studentit mund të shërbejë si një mjet për menaxhimin e pikeve të studentëve dhe për të ndihmuar në uljen e kostos së tyre në dyqane dhe institucione të tjera. Për shembull, me një karte të studentit të integruar me sistemin e qytetit smart, studentët mund të marrin pika për shfrytëzimin e transportit publik, ndërtim të shëndetshëm, dhe pjesëmarrje në ngjarje të kulturës dhe sportit në qytet. Këto pikë mund të përdoren pastaj për të paguar në dyqane dhe vendet e tjera të qytetit. Në këtë mënyrë, karta e studentit mund të ndihmojë në promovimin e tregtisë lokale dhe të bizneseve në qytet, duke ofruar incentiva për studentët që të blejnë nga dyqanet e tyre të preferuar dhe të shfrytëzojnë shërbimet e tyre. Kjo mund të ndihmojë në rritjen e ekonomisë së qytetit dhe në përmirësimin e cilësisë së jetës së qytetarëve. Në përgjithësi, integrimi i kartës së studentit me sistemin smart city mund të krijojë një ambient më të përdorshëm për studentët në qytet, duke u ndihmuar ata të shfrytëzojnë më mirë mundësitë e ofruara nga qyteti dhe duke u ndihmuar të bëjnë blerje më të mençura dhe më të kujdesshme.

© TITIRANA . All Rights Reserved