Internet Free në Qytet

Një qytet i ndërtuar si Tirana inteligjente me internet falas për banorët e tij mund të ndikojë në mënyra të ndryshme në jetën e qytetarëve.

Ky lloj infrastrukture mund:

Të ndihmojë në përmirësimin e qasjes së të gjithë banorëve në internet, duke mundësuar shfrytëzimin e teknologjisë dhe të shërbimeve të ndryshme në mënyra më efektive dhe efikase. Në një qytet të tillë, banorët mund të kenë mundësinë: Për të përdorur internetin falas në shumë ambiente publike, si parqe, biblioteka, stacione autobusi, dhe shumë vendesh të tjera. Në këtë mënyrë, banorët mund të kenë mundësinë për të qenë më të lidhur me qytetin dhe njëri-tjetrin. Gjithashtu, interneti falas mund të ndihmojë: Në rritjen e qasjes në shërbime të tilla si e-mërgesat, shërbimet publike online dhe shërbimet e transportit publik, duke ndihmuar në përmirësimin e cilësisë së jetës së qytetarëve. Një tjetër përfitim i një qyteti me internet falas mund të jetë edhe ndihma në rritjen e turizmit, duke u bërë një destinacion më i lirë dhe i hapur për vizitorët nga e gjithë bota. Kështu që, një smart city me internet falas mund të ndihmojë në rritjen e përdorimit të teknologjisë, lidhjes së banorëve me qytetin dhe me njëri-tjetrin, dhe në përmirësimin e cilësisë së jetës në qytet.

© TITIRANA . All Rights Reserved